•TJÄNSTER•

Juristbyrån Téa Davidsson åtar sig uppdrag inom följande verksamhetsområden:

 • Familjerätt - äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad, underhåll mm
 • Arvsrätt - gåvobrev, bouppteckning, testamente mm
 • Brottmål - försvar , uppdrag som målsägandebiträde
 • Skadeståndsrätt
 • Avtalsrätt - tolkning och upprättande av avtal, fullmakt mm
 • Förvaltningsrätt - begäran om omprövning av myndighetsbeslut, överklaga myndighetsbeslut som exempelvis LSS-beslut, sjukpenning, bostadsbidrag, försörjningsstöd, LVU, LVM, skattebeslut, beslut från länsstyrelsen mm
 • Konsument - och köprätt
 • Arbetsrätt - LAS, LOA, diskriminering mm
 • Affärsrätt
 • Sport- och underhållningsjuridik 
 • Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • Hästjuridik - hästköp , avtal inom travsporten mm
 • Mark och miljörätt - intrång i jord och skogsbruk, oberoende skogsvärderingar mm

Uppdrag inom andra juridiska områden förekommer. Ring och boka ett möte eller skriv till mig och berätta om just Ditt ärende! Första konsultation alltid kostnadsfri!

Rättshjälp

Om Du behöver ekonomisk hjälp i en tvist skall du i första hand utnyttja rättsskyddet i Din försäkring. Rättskydd kan ingå i olika typer av försäkringar. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning för stora delar av kostnaderna då du anlitar ett juridiskt ombud.

Om Du inte har någon försäkring eller om Du inte uppfyller villkoren för att nyttja rättsskyddet i din försäkring kan du istället under vissa förutsättningar ha rätt till rättshjälp. Du kan då få hjälp med delar av kostnaderna när du anlitar ett juridiskt ombud. Du kan inte få denna typ av rättshjälp i brottmål. I brottmål kan du istället få hjälp med en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. 

Speciellt för brottmål

Om du misstänks för ett brott kan Du under vissa förutsättningar ha rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Du kan dock själv inkomma med förslag på den jurist eller advokat som Du önskar få förordnad. Kostnaderna för en offentlig försvarare täcks i sin helhet av staten.

Om du har blivit utsatt för ett brott kan Du ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som tar tillvara Dina intressen och ger dig stöd och information genom rättsprocessen. Du kan själv välja en jurist för uppdraget. Kostnaderna för ett målsägandebiträde ersätts av staten.